Kontakter

Klässbols hamn hittar ni på Bryggvägen i Klässbol.

Kontakter:

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Ordinarie styrelsemedlem

Styrelsesuppleant

Valberedning

Lars Bjerge

Jörgen Quarfordt

Eva Hultgren Nilsson

Maria Nilsson

Hans Larsson

Leif Bäckström

Göran Lindström

Christian Andersson

Göran Andersson

Vakant

Vakant

070 375 67 30    kassoren@klassbolsbatklubb.se


070 545 66 62

070 356 99 84

076 828 91 23

070 242 07 07

073 059 75 54


  Bankgiro:  5161-4741     

  SWISH nummer: 123 520 01 67