Arbetsmöten och Aktiviteter

Arbetsmöten

Vi har arbetsmöten i hamnen där alla är välkommna att delta.


Mötena brukar hållas på lördagar och börja kl. 10:00. 

Kläder efter väder. Medtag diverse användbara redskap.

Båtklubben fixar lunchen (vanligen grillad korv). 


Datum för 2023:

22 April

6   Maj

10 Juni

9 September

21 OktoberÅrsmöte

Årsmötet 2024 äger rum torsdagen 25 januari, kl. 19:00 på PRO i Klässbol.