Arbetsmöten och Aktiviteter

Arbetsmöten

Vi har arbetsmöten i hamnen där alla är välkommna att delta.


Mötena brukar hållas på lördagar och börja kl. 10:00. 

Kläder efter väder. Medtag diverse användbara redskap.

Båtklubben fixar lunchen (vanligen grillad korv). 


Datum för 2022:

23 April

7   Maj

11 Juni

10 September

22 OktoberÅrsmöte

Årsmötet 2022 äger rum onsdagen 2 mars, kl. 19:00 på PRO i Klässbol.