Arbetsmöten och Aktiviteter

Vi har arbetsmöten i hamnen där alla är välkommna att delta.


Mötena brukar börja vid 10 tiden.


Datum för dessa 2020 är:

25 April

9 Maj

6 Juni

5 September

24 OktoberÅrsmötet är 28/1 2021 19:00 plats meddelas i December

Om ni har några aktiviteter som ni vill att andra skall veta om kan ni e-posta detta till hamnkapten@klassbolsbatklubb.se så skall vi lägga in detta.