Arbetsmöten och Aktiviteter

Vi har arbetsmöten i hamnen där alla är välkommna att delta.


Mötena brukar börja vid 10 tiden.


Datum för dessa 2019 är:

27 April

11 Maj

  8 Juni

26 Oktober


Årsmötet är 30/1 2020 19:00 plats meddelas i December

Om ni har några aktiviteter som ni vill att andra skall veta om kan ni e-posta detta till hamnkapten@klassbolsbatklubb.se så skall vi lägga in detta.