Arbetsmöten och Aktiviteter

Vi har arbetsmöten i hamnen där alla är välkommna att delta.


Mötena brukar börja vid 10 tiden.


Datum för dessa 2018 är:

21 April

  5 Maj

  9 Juni

27 Oktober


Årsmötet är 31/1 2019 19:00 plats meddelas i December

Om ni har några aktiviteter som ni vill att andra skall veta om kan ni e-posta detta till hamnkapten@klassbolsbatklubb.se så skall vi lägga in detta.